Karnataka State Police

ಚುಡಾಯಿಸುವಿಕೆ

ಚೇಡಿಸುವುದು ಎಂದರೇನು? ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಪ್ರತಿದಿನ ಮಹಿಳೆಯು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಚೇಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನ ಹಿನ್ನೋಟದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು. ಕೆಲವು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೀಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ತಾಕಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ