Karnataka State Police

 

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಪಟ್ಟಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಮೊತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
ಸಂಖ್ಯೆ.ಟಿಆರ್‌ಡಿ.309.ಎಸ್‌ಎಇಪಿಎ.2006,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 29.10.2007.


ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ

 

 

 

ಸಂಖ್ಯೆ.

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು

ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ(ರೂ.)

01

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 184

300

02

ಸಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ(ಬಿಳಿ ಫಲಕ)

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 184

400

03

ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆ (ಹಳದಿ ಫಲಕ)

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 184

500

04

ಯಾರು ಒಂದು ವಾಹನ ಅಥವಾ ವಾಹನ ದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಮೀರಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 112 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.183(1) ಮತ್ತು (2) ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

300

05

ಓಟ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಹಾದಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌.189 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

500

06

I)ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು II) ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಒಯ್ಯುದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

100/- ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ

07

ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ 185

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಂಡ

08

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

100

09

ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ಹಾಗೂ ನಿರಾಕರಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ

ರೂಲ್‌ 13 (ಯು) ಕೆಎಂವಿ ರೂಲ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 300/-

10

ದೋಷಯುಕ್ತ ಶುಲ್ಕ ಮೀಟರ್

16 Class (ಕೆ)

100

11

ದೋಷಯುಕ್ತ ಶಬ್ದ ಶಾಮಕ

16 Class 120

100

12

ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಹೊರಸೂಸುವುದಕ್ಕೆ

190 Class (2)

300

13

ತೀವ್ರ ಹಾರ್ನ್

190 Class (2)

100

14

ಪಾರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

190 Class 192

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

15

ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌.3 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ.

300

16

ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌.3 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

400

17

ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌.3 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

500

18

ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌.4 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.181 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

500

19

ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು 3 ಅಥವಾ 4 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅವನ / ಅವಳ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ

ಸೆಕ್ಷನ್‌.5 ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌.180 ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

1000

20

ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ನೆಗೆಯುವುದು

ರೊಲ್ 119, ರೆಡ್‌ ವಿತ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177, ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

100

21

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು

190 Class 117

100

22

ಕಟಿಂಗ್ ಹಳದಿ ಲೇನ್ / ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್

190 Class 119

100

23

ದೋಷಯುಕ್ತ ಸಂಖ್ಯಾ ಫಲಕ

190 Class 50

100

24

ನೋ ಎಂಟ್ರಿ

190 Class 115

100

25

ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್.ಟಿ.ವಿ

115 R/w 177

100

26

ಏಕರೂಪ ಅಲ್ಲದೆ

14 R/w 177

100

27

ಐ.ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ

14 R/w 106

500

28

ಎಫ್‌.ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ

14 R/w 56

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

29

ದೋಷಯುಕ್ತ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌

14 R/w 106

100

30

ಹಿಂಬದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು

14 R/w 250

100

31

ಸಂಖ್ಯಾ ಫಲಕವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

ನಿಯಮ 50 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳು R/w 177 ಎಂ.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100/-, 2 ನೇ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 300/-

32

ಫುಟ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಪ್ರಯಾಣ

94 Class (2)

100

33

ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು

94 Class (4)

100

34

ವಾಹನ ಸವಾರಿ / ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದು/ ಹಿಡಿದಿರುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 230 (A) ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ.ಆರ್ R/W ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177, ಐ.ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ

100

35

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

230 ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ.ಆರ್ 1989 ಉಪ ನಿಯಮ (1)

100

36

ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು

ಸೆಕ್ಷನ್‌ 128 (1), ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ R/W ಸೆಕ್ಷನ್‌ 177 ಎಂ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ

100

37

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು+ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ದ್ವಿಚಕ್ರ)

-

300

38

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು+ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಕಾರು)

-

400

39

ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು+ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಹೆಚ್‌ಜಿವಿ)

-

500

40

ಸೀಟ್‌ ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು

-

100

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಚಾರ ಕಾಯ್ದೆ

 

ಸಂಖ್ಯೆ.

ಸಂಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳು

ಕಾನೂನಿನ ವಿಭಾಗ

ದಂಡ ಪ್ರಮಾಣ (ರೂ.)

01

ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರ

92 (ಜಿ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

02

ಬೀದಿ ಜಾನುವಾರು

92 (ಇ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

03

ಸೈಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

92 (ಬಿ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

04

ದೀಪ ಇಲ್ಲದ ಸೈಕಲ್‌

92 (ಎ)

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ

05

ಪಾದಚಾರಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಡೆದಾಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದು

ರೂಲ್‌ 6, 18 ಕೆ.ಟಿ.ಸಿ. ಕಾಯ್ದೆ

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಂಡ